Engdalsvej 71-73

Bestyrelsen for ejerforeningen Engdalsvej 71-73

Bestyrelsessammensætning august 2020

Funktion Navn Telefon E-mail
Formand Anders Vindum 61266316 Anders Vindum@hotmail.com
Næstformand Peter Bach Nikolajsen 30290204 peterbach30@hotmail.com
Kasserer Jørgen Nielsen 40102367 Dr.Nielsen8240@outlook.dk
Håndværkere - Forsikring- Bygninger Anders Røge Jørgensen 20286324 iceman_arj@hotmail.com
Vand - Varme - Affald Henrik Knakkergaard 30927146 h.knakkergaard@hotmail.com
1. suppleant Kirsten Gandløse
2. suppleant José Ruiz-Martinez
Vicevært Paul
Revisor Kovsted & Skovgaard
Festudvalg Annie - Anders Røge - Knakkergaard

 

 

 

 

 

Spørgsmål/forslag til bestyrelsen kan ske skriftligt i postkassen i nr. 71 eller på mail til de respektive bestyrelsesmedlemmer. Emnerne tages op på det næste bestyrelsesmøde. Kassen tømmes ugentligt

Telefonisk henvendelse er kun til hastesager

Optankning af vaskekort: Henvendelse til Kirsten Gandløse kirstengandloese@gmail.com / 26163949

Ved driftsforstyrrelser i vaskeriet kontaktes Anders Røge Jørgensen eller Henrik Knakkergaard

Ved leje af gildesal betales 300 kr. Henvendelse til Kirsten Gandløse

Flytning og navneændring skal ske skriftligt til kasserer Jørgen Nielsen. Benyt e-mail

 

Hjemmeside:  www.engdalsvej71-73.dk

Ejerforeningen Engdalsvej 71-73   |   Brabrand |   Copyright © 2011
Download Adobe Reader