Engdalsvej 71-73

Foreningens drift

Bank: Foreningen benytter sig af Danske Bank

Gartner: Haven vedligeholdes af en anlægsgartner i det omfang, budgettet tillader det, samt af beboere og vicevært

Græsplænerne: Plænerne vedligeholdes af viceværten

Rengøring: Trappevask varetages af et ekstern medarbejder: Michael

Revision: Revision af regnskaber varetages af Statsaut. Revisionsfirma Kovsted og Skovgaard

Snerydning: Snerydning og saltning af vej, fortov og parkeringspladser udføres pt. af

Vicevært: Viceværtfunktionen varetages af Paul

Ejerforeningen Engdalsvej 71-73   |   Brabrand |   Copyright © 2011
Download Adobe Reader