Engdalsvej 71-73

Foreningen råder over følgende faciliteter

Blok 71

Affaldsskakter: Affaldsskakterne i opgangene må ikke længere anvendes. Husholdningsaffald - og kun husholdningsaffald - lægges i  affaldscontaineren overfor opgang 73

Cykelparkering: Der er cykelparkering i kælderen. Af hensyn til brandfaren frarådes det at parkere brændstofdrevne køretøjer i cykelkælderen

Gildesal: Gildesalen kan lejes ved henvendelse til den i bestyrelsen ansvarlige på området

Kedelrum: I kedelrummet kan der lukkes for vandet i blok 71 ved rørskader og reparationer. Viceværten og formanden har nøgle til kedelrummet

Kælderrum: Der findes 4 kælderrum, der handles på samme vilkår som lejlighederne

Køkken: Køkkenet kan anvendes i forbindelse med gildesalen

Skarnrum: Skarnrummet anvendes ikke længere til skarn. I rummet er der en vandhane, hvis du skulle have brug for det

Strygerum: Der er ingen begrænsninger på anvendelsen af strygerullen. Der anvendes 1-kroner

Tremmerum: Der er et tremmerum til hver lejlighed. Tremmerummets nummer følger lejlighedsnummeret

Tørrerum: Tørrerummet skal holdes aflåst og vinduerne holdes lukkede af hensyn til indbrud og hærværk. Brug af tørrerum sker på eget ansvar

Toilet: Her kan du sidde og hygge dig med en jumbobog. Eller Børsen måske. I rummet er der også installeret en bruser

Vaskeri: I vaskeriet er der 1 stor og 1 lille vaskemaskine samt tørretumbler. Ligeledes er der en kasse til glemt tøj. Kassen tømmes uden varsel, når den fyldt op. Man bestiller en vasketid ved at skrive sig på listen, der hænger på opslagstavlen i vaskeriet. Kælderdørsnøglen passer til vaskeriet. Ved driftsforstyrrelse kontaktes den ansvarlige i bestyrelsen. Vaskeriet er pengeløst, og man kan købe et vaskekort hos den, der er ansvarlig for vaskeriet

Blok 73

Affaldsskakter: Affaldsskakterne i opgangene må ikke længere anvendes. Husholdningsaffald - og kun husholdningsaffald - lægges i affaldscontaineren overfor opgang 73

Barnevognsrum: Jeps, lige præcis, til barnevogne

Bordtennisrum / sikringsrum (70 pladser) Bordtennisrummet er pt aflåst, fordi nogle af brugerne ikke kan finde ud af at rydde op efter sig. Vil du gerne benytte rummet, kan du henvende dig til bestyrelsen og få udleveret en nøgle

Cykelparkering: Der er cykelparkering i kælderen.  Af hensyn til brandfaren frarådes det at parkere brændstofdrevne køretøjer i cykelkælderen

Hobbyrum: Her kan laves træarbejde, malearbejde mv.

Kælderrum: Der findes 8 kælderrum, der handles på samme vilkår som lejlighederne

Maskinrum: Her opbevares blandt andet salt til saltning af gangarealer

Skarnrum: Skarnrummet anvendes ikke længere til skarn. I rummet er der en vandhane, hvis du skulle have brug for det

Tremmerum: Der er et tremmerum til hver lejlighed. Tremmerummets nummer følger lejlighedsnummeret

Viceværtrum: Her kan der lukkes for vandet i blok 73 ved rørskader og reparationer. Viceværten og formanden har nøgle til rummet


Andre faciliteter

Borde og bænke til fri afbenyttelse udendørs

Grill: Foreningen råder over 2 griller. Disse opbevares sammen med maskinparken i rummet ved siden af vaskehallen

Hobbyhaver: Der er en smule jord beliggende bag garagerne, som nogle af beboerne bruger som hobbyhaver. Ønsker man at komme i betragtning til en hobbyhave, kan man henvende sig til dem, der i forvejen har en have. Det er mosegrise og ikke rotter, der er i haverne og skrænten op mod banelegemet

Legeplads: for enden af blok 73 er etableret en legeplads

Maskinrum: Maskinrummet befinder sig til højre for vaskehallen. Her står vores gamle udtjente plæneklipper

Vaskehal: Vaskehallen er beliggende ved siden af garagerne. Der anvendes kort som betalingsmiddel. Nøglen følger med lejligheden. Afløbet i vaskehallen adskiller vand og organiske opløsningsmidler og opsamler dem i en brønd. Brønden tømmes en gang årligt. Der lukkes for vandet i vaskehallen ved hård frost

Ejerforeningen Engdalsvej 71-73   |   Brabrand |   Copyright © 2011
Download Adobe Reader